Psychoterapia par

Kryzys w związku nie musi oznaczać jego końca. Każda para czy małżeństwo mogą doświadczać trudnych sytuacji, z których nie zawsze będą w stanie samodzielnie wybrnąć. Szukanie pomocy u terapeuty nie jest oznaką słabości, lecz wyrazem troski o przyszłość i dobro związku. Dzięki pracy z psychoterapeutą powrót do równowagi staje się nie tylko możliwy, ale i prawdopodobny. Kryzys może być spowodowany różnymi problemami życiowymi. Dzieci wyjeżdżające na studia do innego miasta, rutyna lub różnica temperamentów mogą przyczyniać się do powstania kłopotów w relacji. Czasem trudne dzieciństwo jednego lub obojga partnerów wpływa na ich styl przywiązania i doprowadza do problemów w komunikacji.  W takich sytuacjach psychoterapeuta odgrywa rolę mediatora, bezpiecznej przystani, w której oboje partnerów może się spotkać i porozmawiać o własnych uczuciach. Terapeuta pozwala zobaczyć sytuację z innej perspektywy. Z pomocą odpowiednich narzędzi i umiejętności poznanych podczas terapii możliwe jest wypracowanie nowych, konstruktywnych metod komunikacji. Psychoterapia pary pomaga spojrzeć nieco z dystansu na pewien system wzajemnych oddziaływań, zrozumieć jego działanie. Czasem obecność terapeuty pozwala na lepszą komunikację, często uwalnia niewyrażane emocje. Bywa, że psychoterapia jest przestrzenią, gdzie para może rozstać się ze sobą bez głębszych urazów. Częściej pozwala jednak czerpać więcej satysfakcji z wzajemnego życia otwierając przestrzeń dla czynników prorozwojowych ograniczając czynniki destrukcyjne. Na parę można spojrzeć jako na całość, która jest czymś więcej niż suma dwóch części. Terapia, czy głębsza analiza pary pozwala bardziej plastycznie formułować oczekiwania od związku i nadać mu głębsze znaczenie, zwiększając kontenerującą funkcję pary dla obu jej części. Pracujemy również z parami homoseksualnymi.

Terapia par

Pierwszych kilka spotkań to konsultacje, podczas których omówimy problemy, ustalimy możliwe drogi terapii oraz jej cele. Podczas kolejnych spotkań pomagamy partnerom zrozumieć siebie nawzajem oraz przepracować problemy wpływające na związek. Często udaje się wypracować rozwiązanie umożliwiające powrót do siebie i przepracowanie trudnych sytuacji z przeszłości. Bywa jednak, że związku nie udaje się uratować. Wówczas pomagamy dobrze się rozstać — podsumować to, co przyczyniło się do kryzysu i odejść od siebie w szacunku do drugiej osoby. Okazuje się, że czasem brakuje jedynie perspektywy, by dojrzeć źródła problemów, czy zrozumieć partnera. Zamiast rozmawiać, są ciągłe kłótnie, które nie prowadzą do porozumienia, a wręcz przeciwnie – podsycają napiętą atmosferę. Wówczas przychodzimy z pomocą. Umożliwiamy przepracowanie trudnych sytuacji w klimacie wzajemnego szacunku i akceptacji.

Zarezerwuj wizytę