tel: 533 863 923 | e-mail: jawor233@wp.pl


Psychoterapia grupowa Kraków

Terapia grupowa Kraków

Terapia indywidualna nie zawsze jest w stanie spełnić potrzeby pacjenta. Osoby, które czują się odizolowane od społeczeństwa i samotne (na przykład dorosłe dzieci alkoholików, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych) nie wierzą w siebie i rzadko czują się akceptowane. W tych wypadkach psychoterapia grupowa w Krakowie może być doświadczeniem korektywnym, przywracającym wiarę w siebie i drugiego człowieka.

Terapia grupowa prowadzona przeze mnie to bezpieczna przystań, w której każdy uczestnik ma prawo głosu. Wszystkie emocje są ważne i uszanowane, a wzajemna akceptacja — gwarantowana. To miejsce, w którym wsparcie stawia się na pierwszym miejscu, a przyjazną atmosferę czuć od samego progu wejścia na salę.

Na czym polega psychoterapia grupowa?

Podczas terapii pacjenci uświadamiają sobie, że istnieją ludzie, którzy zmagają się z podobnymi problemami i często przeżywają takie same emocje. Dzięki temu są w stanie zrozumieć, co dzieje się w naszych głowach. Okazuje się, że nie trzeba tłumić w sobie emocji. Często psychoterapia to pierwsze miejsce, w którym można poczuć się całkowicie i bezwarunkowo akceptowanym.

W terapii grupowej w Krakowie koncentrujemy się na bezpiecznym przeżywaniu i procesowaniu emocji, a jednocześnie wypracowujemy nowe umiejętności, pozwalające radzić sobie lepiej z codziennym życiem. Dzięki temu osoby doświadczające trudności w relacjach z innymi mogą w bezpiecznych warunkach poćwiczyć dzielenie się własnymi przeżyciami, a później stopniowo przenosić wypracowane zachowania do świata zewnętrznego. 

Podczas regularnych spotkań staramy się wspólnie dotrzeć do źródła problemów oraz wypracować ich rozwiązania. Czasem nie jesteśmy w stanie zobaczyć wzorów postępowania w samych sobie. Jednak w grupie, z moją pomocą, staje się to prostsze. Wsparcie, otwartość i przyjazna atmosfera to składniki doświadczeń korektywnych, tak pomocnych w walce z traumą i przykrymi sytuacjami z przeszłości.

Ze względu na rosnące zainteresowanie zdrowiem psychicznym zwiększa się także świadomość tego, na czym polega psychoterapia grupowa Kraków jest miejscem, gdzie skupiają się najlepsi specjaliści z dziedziny leczenia DDA, nerwicy, zaburzeń osobowości, zaburzeń sekdualnych oraz fobii społecznej. Zapraszam do kontaktu.