Regulamin psychoterapii

1. Pierwsze spotkanie odbywa się po uprzednim umówieniu przez sekretariat lub formularz na stronie internetowej.

2. Kolejne spotkania są umawiane bezpośrednio z terapeutami.

3. Pierwsze trzy sesje mają charakter konsultacyjno – diagnostyczny, po nich następuje zawarcie kontraktu terapeutycznego w formie ustnej bądź pisemnej. Psychoterapeuta może wydłużyć bądź skrócić czas diagnozy.

4. Spóźnienie na wizytę skutkuje skróceniem czasu wizyty o czas spóźnienia.

5. Jeśli na trwającą terapię par/rodzin zgłasza się tylko jedna osoba, terapeuta może odmówić przeprowadzenia sesji, w zależności od ustaleń przyjętych z parą. Sesja jest wtedy odpłatna.

6. Odwoływanie sesji i odpłatność:

a) Nieobecności pacjentów podczas regularnej terapii są co do zasady płatne, niezależnie od zdarzeń losowych.

b) Sesja może być prowadzona online jeśli pacjent nie jest w stanie dotrzeć do placówki (np. infekcje lub wyjazd), należy wcześniej poinformować o tym terapeutę.

c) Sesje terapii odbywają się z częstotliwością raz lub dwa razy w tygodniu.

d) W przypadku nieobecności terapeuty bez uprzedzenia pacjent uzyskuje na następną sesję 50 % bonifikaty.

e) Płatności odbywają się regularnie podczas każdej sesji, w przypadku sesji online należy przesłać do sekretariatu dowód wpłaty przed rozpoczęciem sesji.

f) W regularnej terapii można płacić raz w miesiącu z góry przelewem przed rozpoczęciem danego miesiąca terapii (w tym przypadku potwierdzenie przelewu wysłane mailem do biura jest warunkiem rezerwacji terminów sesji).

7. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat.

8. Dwukrotne opuszczenie sesji bez wiadomości jest traktowane jako rezygnacja z terapii.

9. Psychoterapeuci korzystają z zebrań klinicznych i superwizji, dbając o anonimowość pacjentów.

10. Specjaliści udzielając świadczeń tej samej osobie mogą konsultować ze sobą przypadek po uprzedniej zgodzie pacjenta.

11. Kontrakt terapeutyczny zawierany przez terapeutę z pacjentem po okresie konsultacyjno – diagnostycznym, może modyfikować pewne punkty regulaminu.