psychoterapia przez internet

Psychoterapia online od pewnego czasu staje się naturalnym wyborem dla osób, których tryb życia jest na tyle mobilny, że nie są w stanie regularnie 1-3 razy w tygodniu pojawiać się w gabinecie psychoterapeuty. Dynamika przemieszczania się ludzi spowodowała, że potrzeba terapii online stale wzrastała. Sytuacja pandemii zapoczątkowała przeniesienie wielu obszarów życia społecznego do sieci, okazało się, że jedynym wyjściem by kontynuować terapię jest decyzja przejścia do popularnych komunikatorów, najczęściej są to skype i zoom, ten drugi zresztą okazał się dobrym rozwiązaniem w przypadku prowadzenia grup terapeutycznych.


Na początku pandemii niektórzy bardziej ortodoksyjni terapeuci, nie godzili się na tego rodzaju formę pracy. Po pewnym czasie adaptacja do nowej dziwnej rzeczywistości, wymusiła na nich zmianę postawy. Co ciekawe, wielu sceptyków, którzy do tej pory unikali tej formy zaczęło dostrzegać zalety psychoterapii online. Z mojej perspektywy wydaje się, że trudno tutaj o generalizacje, choć mam wrażenie, że odbywanie sesji online z pacjentami, których miałem w procesie w naturalnych warunkach,
stanowiło początkowo pewną wartość dodaną, zmieniało perspektywę. Pacjenci zapraszali mnie do swoich przestrzeni, do tej pory był nią tylko mój gabinet. Ci, którzy mieli problem z kontaktem wzrokowym zostali wystawieni na ciężką próbę, kiedy okazało się, że muszą patrzeć prosto w moją twarz przez całe 50 minut, choć jak się okazało niektórzy potrafili skupiać wzrok na swoim małym obrazku z boku ekranu, co mówiąc półserio można potraktować diagnostyczne.


Psychoterapeuta przez internet wydaje się rozsądnym wyborem dla emigrantów, którzy zapewne zawsze na pewnym poziomie są w trudnej sytuacji bycia obcymi, którzy żyjąc na obczyźnie musieli pożegnać się z dotychczasowym, życiem, otoczeniem, pozycją społeczną, kulturą. Oczywiście równolegle można pomyśleć, że bardziej korzystne jest szukanie terapeuty w obecnym miejscu co będzie sprzyjać dostosowaniu do nowych warunków, czy przyśpieszy naukę języka. Z reguły warto zaufać intuicji
osoby zgłaszającej się. Raz “coś” przemawia za tym, że szuka terapii w nowym miejscu innym razem to “coś” kieruje jej uwagę w stronę miejsca z którego pochodzi i właśnie to “coś”, może być kluczem czy tajemnicą do wspólnej eksploracji.


Zwykło się jednak przyjmować, że psychoterapia online jest wyborem z konieczności, stanowi pewne “zamiast”. Specjaliści od życia psychicznego przestrzegają przed zgubnym wpływem nadużywania komputerów. Co jeśli jednak życie będzie podążać coraz bardziej w tym kierunku? Przecież to zdaje się mieć miejsce. Zadaniem psychoterapii może być próba odnajdywania się w tej złożonej rzeczywistości, gdzie dawne normy stają się przestarzałe, nowe się wyłaniają. Rozmaite biegunowości
zderzają się w psychice zbiorowej ale i indywidualnej. Nie jestem psychoterapeutą, który wie co jest najlepsze dla pacjenta albo co gorsza dla świata, kiedy wiem z reguły to znaczy, że potrzebuję superwizji. Osobiście jednak łatwiej i pełniej pracuję, gdy widzę przed sobą żywego człowieka a nie jedynie jego ruchomy obraz, jednak w życiu nie wszystko bywa łatwe i pełne, w psychoterapii również.

Jeżeli interesuje Cię psychoterapia prowadzona online zapraszamy do nas! 

Autor: Rafał Jaworski