Psychoterapeutka

Iwona Raczyńska

  • Psychoterapia indywidualna dorosłych

O mnie

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4 letniego całościowego kursu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Katedrze Psychoterapii UJ CM. Jest to ośrodek atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyłam program szkoleniowy dla studentów z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.

Dotychczasowe doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi problemem przemocy zdobyłam w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Problematykę żałoby zgłębiłam podczas pracy w Hospicjum.

Pracuję z osobami z zaburzeniami emocji, nastroju, doświadczających przemocy, trudności w relacjach interpersonalnych oraz z osobami z problemami wynikającymi z niepełnosprawności, choroby lub żałoby.

Do pracy podchodzę z całym sercem i zaangażowaniem a pomoc innym i stałe dokształcanie się to moja pasja. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Zarezerwuj wizytę