Psychoterapeutka

Ewa Bogusz

  • Psychoterapia indywidualna dorosłych
  • Psychoterapia młodzieży od 15 r.ż.

O mnie

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.Ukończyłam szkolenie psychoterapii NEST (New Experience for Survivour of Trauma), która skierowana jest do osób doświadczających w swoim życiu konsekwencji róźnorakich traum.

Pracuję z osobami dorosłymi mającymi trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji i wyrażaniu emocji, odczuwających lęk, pustkę lub niepokój, często niewiadomego pochodzenia. Pomagam osobom z doświadczeniami przemocy, zaniedbania i strat prokreacyjnych. 

Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas staży w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ.

Jestem członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zarezerwuj wizytę