Psychoterapeutka

Edyta Karmańska

  • Psychoterapia indywidualna dorosłych
  • Psychoterapia grupowa

O mnie

Jestem psychologiem (absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego), psychoterapeutą, specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 2159). Ukończyłam całościowy, 4-letni kurs psychoterapii realizowany w Katedrze Psychoterapii UJ Collegium Medicum. W swojej praktyce zawodowej współpracowałam z Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą (ul. Lenartowicza 4), Szpitalem Klinicznym im. dr. J. Babińskiego, Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, Ośrodkiem Psychoterapii DDA w Krakowie (gdzie aktualnie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową) oraz Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju w Krakowie . Korzystam z regularnej superwizji. Posiadam wieloletnie doświadczenie terapii własnej, wymaganej do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 W swojej praktyce korzystam szczególnie z nurtu psychodynamicznego, uwzględniając jednak sposoby pracy innych podejść, by dopasować je do potrzeb pacjenta. Koncentruję się na dotarciu do źródeł trudności danej osoby, zachęcając do głębszego poznania siebie, stawiania nowych pytań i odkrywania innych perspektyw rozumienia. Dbam o życzliwą atmosferę oraz szacunek do indywidualnych granic. Pacjenta postrzegam kompleksowo, uwzględniając jego różne sfery- umysłową, emocjonalną, cielesną, społeczną oraz duchową (w szerokim znaczeniu tego pojęcia).

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową dla osób zmagających się z:

-problemami emocjonalnymi (objawy depresyjne, lękowe, wahania nastroju, trudności z kontrolą złości) 

-zaburzeniami osobowości

-zaburzeniami nerwicowymi

-problemami w relacjach interpersonalnych 

-doświadczeniami traumy (w dzieciństwie/ dorosłości) -uzależnieniem (lub podejrzeniem uzależnienia) własnym lub bliskiej osoby 

– tzw. syndromem DDA/DDD (konsekwencje dorastania w rodzinie z problemem uzależnienia lub innymi trudnościami) 

-kryzysami natury egzystencjalnej (poczucie braku sensu, zagubienia w życiu, braku nadziei)-trudnościami w samorealizacji, zaburzonym poczuciem własnej wartości.

,,Komuż nie towarzyszy jak cień, jak antyteza partner wiecznego dialogu?”

 Bruno Schulz ,,Sanatorium pod klepsydrą”

Zarezerwuj wizytę