Psychoterapeutka systemowa

Dagmara Gumuła

  • Psychoterapia par
  • Psychoterapia rodzin
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna młodzieży

O mnie

Psychoterapeuta systemowy, socjolog, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Jestem absolwentką studiów kierunku: Socjologia, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę psychoterapię par, psychoterapię rodzin, psychoterapię indywidualną dorosłych. W swojej praktyce spotykam się z osobami i rodzinami borykającymi się z wieloma problemami (sfera osobista, rodzinna, zawodowa, zdrowotna). Moim głównym zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu Ich trudnej sytuacji życiowej. Przedmiotem moich zainteresowań są głównie relacje rodzinne, ale także wewnętrzny świat emocjonalny jednostki (depresja, traumy, stany lękowe, fobie, trudności w relacjach z innymi, brak kontaktu z własnymi uczuciami). Ukończyłam całościowy 4 letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej (placówka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Odbyłam szkolenia z podejścia behawioralno – poznawczego, terapii w nurcie Gestalt, oraz psychoterapii psychodynamicznej. Jestem absolwentką 1,5 rocznego kursu doskonalącego: Psychoterapia Psychodynamiczna Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Od kilkunastu lat zdobywam doświadczenie zawodowe w pracy z drugim

człowiekiem. Prowadziłam grupy wsparcia, zajęcia integracyjne i edukacyjne. Odbyłam staż zawodowy w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego oraz w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dbając o jakość – moją pracę poddaję superwizji. Podnoszę także

kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach.

Zarezerwuj wizytę