Niejednokrotnie słyszałam od osób z tzw. syndromem DDA, że nie warto otwierać się przed innymi ludźmi, […]
Relacje z rodzicami są matrycą pierwszych doświadczeń społecznych i intrapsychicznych każdego człowieka. W oparciu o te związki […]
Chociaż moim głównym powołaniem jest psychologia jungowska, kiedy zgłaszają się do mnie osoby cierpiące na bezsenność, […]
Tożsamość w uzależnieniu Choć niektórym może się wydawać, że w uzależnieniu właśnie o to chodzi, to […]
psychoterapia kraków
Tyle różnych zdań jest na temat różnicowania tych pojęć teoretycznych i podejść praktycznych, że trudno postawić […]