Psychoterapeutka systemowa

Adriana Bogdał

  • Psychoterapia par
  • Psychoterapia rodzin
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych
  • Psychoterapia indywidualna młodzieży

O mnie

Jestem psychoterapeutą systemowym, familiologiem, socjoterapeutą, trenerem szkoły dla rodziców. Ukończyłam kierunek studiów Nauki o Rodzinie, dodatkowo socjoterapię na Uniwersytecie Pedagogicznym. Ukończyłam również całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej (placówka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), a także 1,5 roczny kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyłam szkolenia z podejścia behawioralno-poznawczego, podejścia Gestalt a także z podstaw psychoterapii psychodynamicznej.

Doświadczenie zdobywałam prze wiele lat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jak również w projektach unijnych, a także podczas staży zawodowych w szpitalu klinicznym im. J. Babińskiego i w Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadam umiejętności pracy z ludźmi borykającymi się z różnymi dylematami, szczególnie z rodzinami wieloproblemowymi, oraz z rodzinami mającymi trudności wychowawcze. Prowadziłam również grupy wsparcia dla samotnych matek i osób w kryzysie. Aktualnie prowadzę terapię par, rodzin i indywidualną. W swojej pracy łączę nurt systemowy i psychodynamiczny.

Pomagam osobom doświadczającym trudności w relacjach z ludźmi, a także zmagającymi się z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami osobowości, jest mi również bliska tematyka depresji poporodowej oraz trudności w okresie ciąży i połogu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, stale także podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach.

Zarezerwuj wizytę